APE LED żarówki
plenru
ZAPYTANIA OFERTOWE
dotyczy wyboru kadry naukowej i inżynierskiej do realizacji projektu „Opracowanie systemu sterowania oraz silnika elektrycznego BLDC/PMSM w ramach działalności badawczo-rozwojowej Auto Power Electronic Piotr Skrobotowicz”, na funkcję Pracownika naukowego. Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu, dla którego AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz ubiega się o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 Osi I Innowacje w gospodarce dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

Dotyczące wyboru kadry naukowej i inżynierskiej do realizacji projektu „Opracowanie systemu sterowania oraz silnika elektrycznego BLDC/PMSM w ramach działalności badawczo-rozwojowej Auto Power Electronic Piotr Skrobotowicz”, na funkcję Pracownika naukowego. Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu, dla którego AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz ubiega się o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 Osi I Innowacje w gospodarce dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Dotyczące wyboru kadry naukowej i inżynierskiej do realizacji projektu „Opracowanie systemu sterowania oraz silnika elektrycznego BLDC/PMSM w ramach działalności badawczo-rozwojowej Auto Power Electronic Piotr Skrobotowicz”, na funkcję Koordynatora projektu. Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu, dla którego AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz ubiega się o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 Osi I Innowacje w gospodarce dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Projekt i realizacja PRONETIX